Menu

Info

Sinds 2013 geeft PLAN Talentontwikkeling Brabant de nieuwste generatie makers van theater, dans en circus in Noord-Brabant kansen om meters te maken in hun ontwikkeling van een eigen signatuur, netwerk en praktijk. In PLAN werken de volgende producenten, podia én festivals samen: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys en Theater Artemis.

PLAN biedt op twee niveaus ruimte aan jonge makers: in broedplaatsen en in meerjarige trajecten.

In de broedplaatsen kunnen makers hun eerste stappen zetten en zichtbaar maken. Tegelijkertijd is het een kennismaking tussen een maker en partner(s), op basis waarvan een lange(re) samenwerking tot stand kan komen. Er zijn broedplaatsen in Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven.

Elk jaar kunnen de tien partners, die samen de redactie vormen, talenten voordragen voor een meerjarig traject. Dat gebeurt op basis van een motivatie van de partner en een ontwikkelplan van de maker. De makers kunnen rekenen op ondersteuning en expertise van alle partners uit de redactie.

PLAN is maatwerk. De redactie, en de gekozen mentor specifiek, stelt de maker en zijn/haar ontwikkelbehoeften centraal. De diversiteit van trajecten van de afgelopen jaren illustreert dat.

PLAN wordt ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en via het bkkc Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur  vanuit de regeling impulsgelden/talentontwikkeling.

Broedplaatsen

In de broedplaatsen kunnen makers hun eerste stappen zetten en zichtbaar maken. Tegelijkertijd is het een kennismaking tussen een maker en partner(s), op basis waarvan een lange(re) samenwerking tot stand kan komen. Er zijn broedplaatsen in Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven.

Partners

In PLAN werken de volgende producenten, podia én festivals samen: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys en Theater Artemis. Lees hieronder meer over de werking van elke partner of klik door naar ieders website.

Theater Artemis probeert met zijn kinder- en jeugdtheater iedere keer opnieuw paden te ontdekken die nog niet belopen zijn. Zij steunen niet op repertoire of bestaande verhalen. Wat ze maken is ook voor hen nieuw en onbekend. Zij zijn hierin hopeloos hoogmoedig en radicaal, maar geven zich met veel plezier en humor over aan een wirwar van avonturen. Daar, op dat moment en op die plaats, ontstaat het. Op dat moment staan zowel zij zelf als de kinderen voor een grote uitdaging.

Contact

Theater Artemis
Predikheerenpoort
505211 NK Den Bosch

Artistiek leider: Jetse Betlaan
jetse@artemis.nl

Zakelijk leider: Marieke Simons
marieke@artemis.nl

website

United Cowboys is een collectief van internationale makers onder begeleiding van een bezield artistiek team. Zij laten zich inspireren door allerlei soorten kunstvormen en mensen en brengen deze samen in multidisciplinaire performances die over de hele wereld te zien zijn. United Cowboys geeft graag een podium aan jonge mensen die, net als zijzelf, een innerlijke noodzaak voelen zichzelf uit te drukken. United Cowboys, gevestigd in Eindhoven Centrum, werkt met twee artistiek leiders: Pauline Roelants en Maarten van der Put.

Contact

United Cowboys
Kleine Berg 62
5611JW Eindhoven

Artistiek leiders: Pauline Roelants & Maarten van der Put
info@united-c.nl

website

Partheater Eindhoven huist in een stad en regio die sterk is door techniek en technische kennis. Zij zien het als hun taak om die sterke kant van Eindhoven aan te vullen met de kunsten, te versterken, te benutten en uit te dagen. En daarmee een leidende rol te vervullen in de ‘Raakbare Samenleving’: een inspirerende, inclusieve, delende en helende samenleving. Parktheater Eindhoven wil inspireren en raken. Zij wil mensen verrassen, verwarren, verstillen en verwonderen. Het theater wil meer zijn dan alleen een aanbieder van voorstellingen en meer dan een gebouw in de stad Eindhoven. Het Parktheater wil een nieuw hoofdstuk schrijven in het boek ‘Theater’.

Contact

Parktheater Eindhoven
Theaterpad 1
5615 EN Eindhoven

Programmeur: Iselle Claasens
claasens@parktheater.nl

website

Podium Bloos is een verrassend theater en werkplaats voor makers en bezoekers in Breda. Een plek waar talent zich kan ontwikkelen, waar met lef en creativiteit ongebaande paden betreden worden en waar de mooiste dingen te zien zijn.

Het gebouw is een complex met grote theaterzaal, café en foyer, drie kantoortjes, twee theaterstudio’s en een dansstudio. Naast amateurgezelschappen en professionele makers maken culturele instellingen en bedrijven graag gebruik van Podium Bloos. De organisatie heeft jaarlijks ongeveer 125 publieksactiviteiten die rond de 15.000 bezoekers trekken. Podium Bloos kent zowel stedelijke als provinciale partners. Podium Bloos is gelegen in het stedelijke ontwikkelingsgebied Spoorzone en maakt samen met aantal organisaties deel uit van het creatieve cluster dat het gebied op de kaart zet.

Contact

Podium Bloos
peelhuislaan 151
4815CD Breda

Directeur: Ben de Vugt
bendevugt@podiumbloos.nl

website

De Nieuwe Vost is een levendig vlakkevloer theater in hartje Tilburg. Door het presenteren van een bijzondere programma, door de veel verschillende (inter)nationale samenwerkingen en door de inzet voor jong talent is De Nieuwe Vorst uitgegroeid tot een open, actieve en actuele werk-, presentatie- en ontmoetingsplek voor het professioneel ontwikkelen, maken en presenteren van dans, theater, performance en aangrenzende podiumkunsten. Vanuit de basis biedt de Nieuwe Vorst ruimte aan ontmoeting, dialoog en verdieping. Met een gevoel voor lef, jong van geest en ruimte voor creativiteit, vernieuwing en experiment.

Contact

De Nieuwe Vorst
Willem II straat 49
5038BD Tilburg

Directeur: Maurice Dujardin
maurice@denieuwevorst.nl

Programmeur: Anneke van der Linden
anneke@denieuwevorst.nl

website

Festival Circolo is een (inter)nationaal circusavontuur op een Brabants Landgoed. Het meest veelzijdige, internationale circustheaterfestival in Nederland biedt een toonaangevend, exclusief en toegankelijk programma met (inter)nationale circusproducties die nog niet eerder in Nederland te zien waren. Circolo toont de state-of-art van een podiumdiscipline: het circustheater, een cross-over van circus, moderne dans, muziek, vormgeving en beeldende kunst. De focus van het festival ligt op voorstellingen die in de piste van de tent spelen en waar het publiek om heen zit. Circus zoals circus ontstaan is. Circolo kent een ongeëvenaarde opzet, kwaliteit staat hoog in het vaandel. Het festival dompelt bezoekers onder in een andere wereld: Circolo verrast en verbaast. Met de prestaties van de artiesten, een ontspannen, ontwapenende sfeer en een betoverend landgoed vol circustenten, culinaire capriolen en onverwachte ontmoetingen. Circolo betekent jezelf even helemaal losmaken van de dagelijkse werkelijkheid en een kunstrijk avontuur ondergaan.

Contact

Directeur: Marc Eysink Smeets
marc@festivalcircolo.nl

Artistiek leider: Wendy Moonen
wendy@festivalcircolo.nl

website

Het Zuidelijk Toneel is een toneelgezelschap uit Brabant dat in 1956 werd opgericht in Eindhoven en sinds 2010 is gevestigd in Tilburg. Met ingang van september 2015 staat het gezelschap onder artistieke leiding van Piet Menu. In de rol van intendant creëert hij een veelkleurig theaterhuis. Een huis van uiteenlopende makers die met een krachtige beeldtaal hedendaagse verhalen vertellen. Ze gebruiken hiervoor diverse vormen, maar gaan altijd de dialoog aan met het publiek. Een dialoog die verwondert, verlicht, verward en dwars durft te zijn. Om zo openheid te creëren en verandering in gang te zetten, bij het publiek, maar evenzeer bij onszelf.

Contact

Artistiek directeur: Piet Menu
info@hzt.nl

Zakelijk directeur: Eric Japenga
eric.japenga@hzt.nl

website

DansBrabant is een stimulator en katalysator voor dans en choreografie met (inter)nationale inslag. DansBrabant werkt vanuit Tilburg voor en met choreografen en dansers. DansBrabant (h)erkent talent en stelt vervolgens de ontwikkeling van de maker centraal. Uitwisseling wordt gestimuleerd  en er wordt coaching en begeleiding geboden op artistiek en zakelijk gebied. DansBrabant begeeft zich actief en verbindend in de driehoek productie, presentatie, publiek en werkt nadrukkelijk aan zichtbaarheid en brede, maatschappelijke waardering voor de schoonheid van het avontuurlijke en onbekende in de dans. Bij het scheppen van voorwaarden voor de ontwikkeling van talentvolle makers richt DansBrabant zich op (co)producentschap, residenties, proeftuinprojecten, onderzoek, creëren van netwerken via (inter)nationale uitwisseling en het vergroten van draagvlak via marketing en promotie.

Contact

DansBrabant
Willem-II straat 49
5038 BD, Tilburg

Artistiek leider: Heleen Volman
heleen@dansbrabant.nl

Zakelijk leider: Wim van Stam
wim@dansbrabant.nl

website

Theaterfestival Boulevard is een zomerfestival in – en om ’s-Hertogenbosch. Het festival biedt theater, dans, muziektheater, straattheater, muziek en kunstvormen die niet binnen een hokje passen. Het festival is voor iedereen, jong en oud. Theaterfestival Boulevard kiest voor warmbloedig theater van podiumkunstenaars uit alle windrichtingen; Nederland, Vlaanderen en internationaal. Het festival is uniek in zijn ruime aanbod van Vlaamse theatermakers. Elf augustusdagen lang neemt het festival de stad over. Er is theater te zien op alle Bossche podia, in musea en op veel bijzondere locaties zoals middenin een natuurgebied, in wijken, winkels, leegstaande panden en andere verrassende plekken die de stad rijk is.

Contact

Theaterfestival Boulevard
Sint Josephstraat 18
5211NJ ‘s-Hertogenbosch

Directeur: Viktorien van Hulst
info@festivalboulevard.nl

Programmacoördinator: Tesse Smeulers
tessa@festivalboulevard.nl

website

Festival Cement is het podium voor de nieuwe generatie Nederlandse en Vlaamse theatermakers, choreografen en tekstschrijvers. Tijdens het festival presenteren de makers zich aan een publiek van theater- & dansliefhebbers en (inter)nationale professionals. Festival Cement vindt elk voorjaar plaats in ’s-Hertogenbosch, met de Verkadefabriek als festivalhart. Het festival helpt de nieuwe generatie makers om de weg naar publiek, pers, podia, producenten en financiers te vinden. Om dit te bereiken, doet Festival Cement dienst als ontmoetingsplek. In een prettige, intieme ambiance kunnen de nieuwe generatie makers, professionals en een geïnteresseerd publiek kennismaken met elkaar. Festival Cement functioneert ook als platform. Het werk en de drijfveren van de makers zijn onderwerp van debat en bespiegeling door de kunstenaars, professionals en het publiek. Festival Cement levert daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling en verdieping van hun werk in de toekomst.

Contact

Festival Cement
Sint Josephstraat 18
5211NJ ‘s-Hertogenbosch

Artistiek leider: Leonie Clement
leonie@festivalcement.nl

Zakelijke leider: Andrea van Wingerden
andrea@festivalcement.nl

website