Menu

Vijf nieuwe instromers Fonds Podiumkunsten uit bedreigde PLAN

18 september 2020

Op Prinsjesdag werd bekend dat vanaf 2021 vijf PLAN-initiatieven met structurele Rijksondersteuning van het FPK kunnen gaan werken.  Minder rooskleurig is de toekomst voor PLAN zelf, en daarmee de toekomst van de talentontwikkeling voor theater, dans en circus in de provincie. Als aanvrager voor ‘ontwikkelingsinstelling’ bij de BIS werd het combinatieplan van PLAN en DansBrabant zeer positief beoordeeld maar wegens overvraging in deze categorie waren er geen middelen beschikbaar.

PLANmakers op eigen benen met structurele rijksmiddelen
Talentontwikkeling in theater, dans, circus krijgt in Noord-Brabant succesvol vorm door de inzet PLAN Talentontwikkeling Brabant. Op Prinsjesdag werd bekend dat vanaf 2021 vijf PLAN-initiatieven met structurele Rijksondersteuning van het Fonds Podiumkunsten kunnen gaan werken. Eva Line de Boer, Sanne Nouws, Katja Heitmann, The100Hands en Corpo Máquina (olv Guilherme Miotto met makers Evangelos Biskas, Shane Boers en Simon Bus) stromen als nieuwkomers met hun gezelschap in. Met plezier en trots hangt PLAN de vlag voor hen uit! De toekenningen zijn een terechte waardering voor het talent en de inspirerende plannen van deze vijf jonge gezelschappen. PLAN heeft met meerjarige en op maat gemaakte trajecten een sterke en duurzame bijdrage geleverd aan hun ontwikkeling.

PLAN Brabant wankelt
Minder rooskleurig is de toekomst voor PLAN zelf, en daarmee de toekomst van de talentontwikkeling voor theater, dans en circus in de provincie. Als aanvrager voor ‘ontwikkelingsinstelling’ bij de BIS werd het combinatieplan van PLAN en DansBrabant zeer positief beoordeeld maar wegens overvraging in deze categorie waren er geen middelen beschikbaar. NB De extra beschikbaar gestelde 15 miljoen euro is bestemd voor het Fonds Podiumkunsten, waar PLAN
geen aanvraag kon doen. Dit betekent dat PLAN niet kan blijven functioneren op de succesvolle manier van de laatste jaren, waardoor er in Zuid-Nederland een groot gat in de keten van talentontwikkeling ontstaat. Net als Frascati Amsterdam is PLAN een instelling die in het huidige bestel met rijksmiddelen de taak van talentontwikkeling vervult, maar ondanks een positief advies zal verdwijnen uit de infrastructuur.

Alles gered behalve de toekomst
Dat dit bewezen initiatief nu dreigt te verdwijnen, baart zorgen voor de kansen van de nieuwe generatie makers in Zuid-Nederland. Het is een zorg die door de brede zuidelijke podiumkunstsector en opleidingen wordt gedeeld.
Zie ook de uitspraken van de betrokken makers hieronder.

Over PLAN Talentontwikkeling Brabant
In PLAN werken podia, producenten en festivals uit vier steden intensief samen. Voor de doorstroom van alumni van Toneelacademie Maastricht en Fontys Hogeschool voor de Kunsten naar het professionele veld is PLAN een essentiële schakel. Daardoor is PLAN voor de professionele podiumkunsten in het zuiden van groot belang als het gaat om de aanwas van en kansen voor het jongste talent. PLAN wordt gedragen door: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys en Theater Artemis.

 

Katja Heitmann/This is not a Show:
“Katja Heitmann studeerde in 2012 af, na de grote cultuurbezuinigingen. Na een ondernemende start in het zomerfestivalcircuit ontdekte Katja dat ze, om zich op de lange termijn artsitiek te kunnen ontwikkelen, een andere ‘omgeving’, een andere context nodig had. PLAN-Brabant bood die context; door dit partnerschap met DansBrabant, Festival Cement, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos en Theaterfestival Boulevard kon Katja haar eerste producties op deze podia presenteren. In 2015 zette ze samen met PLAN een grote stap in het bespelen van nieuwe openbare locaties zoals winkelcentra en stadspleinen. In 2016 en 2017 mocht zij samen met PLAN doorgroeien naar landelijke podia zoals SPRING Utrecht en internationale plekken als tanzhausNRW (Dusseldorf) en Artdanthé (Parijs). Inmiddels heeft Katja – nog net zo ondernemend als in 2012 maar artistiek enorm gegroeid – zich ontwikkeld tot onderscheidend kunstenaar met nationale relevantie; zij won de grootste podiumkunstprijs van Nederland, de Gieskes Strijbis prijs. Deze ontwikkeling was niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning en het presentatienetwerk van PLAN-Brabant.”

Sanne Nouws/House of Nouws:
“Het is als beginnende maker zo belangrijk om meters te maken. Dat kan via PLAN doordat er ruimte is om te experimenteren, te maken en daarnaast verschillende mogelijkheden om te tonen en in gesprek te gaan met het publiek, met collega’s en met ervaren vaklui. Voor mij was leren van ervaren en betrokken producenten en programmeurs zonder dat ik (of mijn werk) continu werd beoordeeld, bijzonder waardevol en in de rest van het werkveld ver te zoeken, sinds de productiehuizen zo goed als wegbezuinigd waren. Talentontwikkeling is niet iets wat je er makkelijk bijdoet, het moet een basishouding zijn en dat is het bij deze ontwikkelinstelling.”

Jasper Džuki Jelen/The100Hands:
The100Hands heeft sinds 2017 binnen PLAN alle facetten van ons makerschap kunnen ontwikkelen. De festivals, gezelschappen en podia van PLAN scheppen samen een bedding waardoor in elke fase van een leer-/maakproces iemand ons verder kan helpen. De een doet dit door ons werk in de studio kritisch te bevragen, de ander door al samenwerkend de fijne kneepjes van het aanvragen schrijven bij te brengen, een volgende door een brug te bouwen naar (nieuwe) publieksgroepen. We worden door de verschillende disciplines en praktijken van de PLAN-partner uitgedaagd gebaande paden te bevragen, onze eigenheid binnen verschillende contexten aan te scherpen, fouten te maken en daarvan te leren. De dialogen met inspirerende collega PLAN-makers leggen een fundament voor de nieuwe fair practice praktijk en bieden een klankbord voor zowel artistieke als zakelijke vraagstukken.”

Eva Line de Boer/ Stichting Euphoria:
“Er wordt meegedacht op alle niveaus. Ik produceerde en ontwikkelde me bij Festival Cement. DansBrabant oefende met mij het interview voor de Nieuwe Makersaanvraag. Boulevard toonde al mijn PLANvoorstellingen en zelfs het werk dat ik nu bij NTjong maak, krijgt daar plek. Bij Het Zuidelijk Toneel regisseerde ik in opdracht. Mijn meest recente voorstelling Billy werd nog door HZT gecoproduceerd. En nu ligt mijn eigen meerjaren aanvraag klaar.”

Beeld: uit Een feest om te janken van Sanne Nouws, copyright Simon Wald-Lasowski.