Menu

Info

Ook PLANmaker worden?

Ben jij maker en wil je contact met PLAN? Lees eerst even dit!

Over PLAN

PLAN is een beproefd samenwerkingsverband van elf culturele partners in Brabant, waarbij met zorg geselecteerd jong podiumkunsttalent geholpen wordt om de eigen artistieke signatuur en werkwijze te ontwikkelen. Ontwikkeling op maat, verfijnd en geïnspireerd door de oprechte betrokkenheid van de elf partners. PLAN wordt gedragen door: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys, Theater Artemis en de Verkadefabriek.

PLAN is een open, democratisch samenwerkingsverband, voortdurend meebewegend met de makers en de maatschappelijke ontwikkelingen. Met makers aan het begin van hun carrière wordt stevig nagedacht over waar ze naartoe willen: het maakt vervolgstappen logischer en biedt hen meer mogelijkheden voor de toekomst. Er is letterlijk en figuurlijk ruimte voor de makers. PLAN is zorgvuldig en geduldig. Daadkrachtig en introspectief.

PLAN biedt op twee niveaus ruimte aan jonge makers: in broedplaatsen en in meerjarige trajecten.

In de broedplaatsen kunnen makers hun eerste stappen zetten en zichtbaar maken. Tegelijkertijd is het een kennismaking tussen een maker en partner(s), op basis waarvan een lange(re) samenwerking tot stand kan komen. Er zijn broedplaatsen in Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.

Elk jaar kunnen de elf partners, die samen de redactie vormen, talenten voordragen voor een meerjarig traject. Dat gebeurt op basis van een motivatie van de partner en een ontwikkelplan van de maker. De makers kunnen rekenen op ondersteuning en expertise van alle partners uit de redactie.

PLAN is maatwerk. De redactie, en de gekozen mentor specifiek, stelt de maker en zijn/haar ontwikkelbehoeften centraal. De diversiteit van trajecten van de afgelopen jaren illustreert dat. Bij PLAN is plek voor danstalent, voor theatertalent, voor circustalent, en voor alle interdisciplinaire tussenvormen. Die veelzijdigheid van PLAN past ook bij de wens van veel PLANmakers om niet meteen in een hokje gezet te worden, maar juist te kunnen experimenteren in de brede ruimte en met verschillende disciplines. Grenzen tussen disciplines vervagen en juist daarom is het netwerk zo bruikbaar. De PLANpartners zien makers, geen disciplines.

PLAN is vanaf 2014 ontwikkeld in en mét de Provincie Noord-Brabant en ontvangt sinds 2017 rijksmiddelen voor talentontwikkeling. PLAN werd eerder ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, ontvangt momenteel financiële middelen van OC&W en Stichting Dioraphte en functioneert in de context van Talenthub Brabant van de Provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant.

Broedplaatsen

In de broedplaatsen kunnen makers hun eerste stappen zetten en zichtbaar maken. Tegelijkertijd is het een kennismaking tussen een maker en partner(s), op basis waarvan een lange(re) samenwerking tot stand kan komen. Er zijn broedplaatsen in Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven.

Partners

In PLAN werken de volgende producenten, podia én festivals samen: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys, Theater Artemis en de Verkadefabriek. Lees hieronder meer over de werking van elke partner of klik door naar ieders website.

De Verkadefabriek is de culturele ontmoetingsplek voor film, theater, eten en drinken in Den Bosch. In de oude koekjesfabriek zijn twee theaterzalen, vijf filmzalen, een clubzaal, café-restaurant en meerdere repetitieruimtes gevestigd. Jaarlijks bezoeken ruim 200.000 mensen in de Verkadefabriek een film, theater, cabaret, dans, muziek of kindervoorstelling. De Verkadefabriek verbindt zich aan zes huisgezelschappen voor een intensieve samenwerking: Minoux, Panama Pictures, Theater Artemis, Matzer Theaterproducties, Lucas de Man en Paleis voor Volksvlijt. Sinds 2020 biedt de Verkadefabriek repetitieruimte aan jonge makers in Studio Tramkade. De samenwerking met PLAN Brabant sluit aan bij de wens om meer jonge makers te ondersteunen.

Programmeur:
wouterbakker@verkadefabriek.nl

website

Theater Artemis is een jeugdtheatergezelschap uit ’s-Hertogenbosch en maakt interactief en anarchistisch theater. Theater dat zich, in samenspel met het publiek, niet aan zijn eigen wetten houdt.

Contact
Theater Artemis
Predikheerenpoort 50
505211 NK Den Bosch

Artistiek leider: Jetse Batelaan
jetse@artemis.nl

Zakelijk leider: Patrick van der Weijde
patrick@artemis.nl

website

United Cowboys is een collectief van internationale makers onder begeleiding van een bezield artistiek team. Zij laten zich inspireren door allerlei soorten kunstvormen en mensen en brengen deze samen in multidisciplinaire performances die over de hele wereld te zien zijn. United Cowboys geeft graag een podium aan jonge mensen die, net als zijzelf, een innerlijke noodzaak voelen zichzelf uit te drukken. United Cowboys, gevestigd in Eindhoven Centrum, werkt met twee artistiek leiders: Pauline Roelants en Maarten van der Put.

Contact

United Cowboys
Kleine Berg 62
5611JW Eindhoven

Artistiek leiders: Pauline Roelants & Maarten van der Put
info@united-c.nl

website

Partheater Eindhoven huist in een stad en regio die sterk is door techniek en technische kennis. Zij zien het als hun taak om die sterke kant van Eindhoven aan te vullen met de kunsten, te versterken, te benutten en uit te dagen. En daarmee een leidende rol te vervullen in de ‘Raakbare Samenleving’: een inspirerende, inclusieve, delende en helende samenleving. Parktheater Eindhoven wil inspireren en raken. Zij wil mensen verrassen, verwarren, verstillen en verwonderen. Het theater wil meer zijn dan alleen een aanbieder van voorstellingen en meer dan een gebouw in de stad Eindhoven. Het Parktheater wil een nieuw hoofdstuk schrijven in het boek ‘Theater’.

Contact

Parktheater Eindhoven
Theaterpad 1
5615 EN Eindhoven

Programmeur: Jantine Hoekstra
jantine@parktheater.nl

website

Podium Bloos is een podium en broedplaats, waar ambitieuze, jonge podiumkunstenaars nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. Ze kunnen er repeteren, monteren en presenteren.

Podium Bloos is gehuisvest achter het centraal station van Breda en bevindt zich in de industriële omgeving Klavers Jansen. Het gebouw heeft een theaterzaal, kantoorruimtes en meerdere dans- en theaterstudio’s. Belangrijke inhoudelijke pijler is het jongerenplatform 39Graden, dat samen met een flink aantal partners mogelijkheden creëert voor het allerjongste talent. Daarnaast is Podium Bloos initiator van Live Art Festival Breda (LA Breda). Jaarlijks vinden er in Podium Bloos circa 150 publieksactiviteiten (artistiek en zakelijk) plaats voor een zeer divers publiek.

Contact

Podium Bloos
peelhuislaan 151
4815CD Breda

Directeur: Monique van Beek
moniquevanbeek@podiumbloos.nl

website

De Nieuwe Vost is een levendig vlakkevloer theater in hartje Tilburg. Door het presenteren van een bijzondere programma, door de veel verschillende (inter)nationale samenwerkingen en door de inzet voor jong talent is De Nieuwe Vorst uitgegroeid tot een open, actieve en actuele werk-, presentatie- en ontmoetingsplek voor het professioneel ontwikkelen, maken en presenteren van dans, theater, performance en aangrenzende podiumkunsten. Vanuit de basis biedt de Nieuwe Vorst ruimte aan ontmoeting, dialoog en verdieping. Met een gevoel voor lef, jong van geest en ruimte voor creativiteit, vernieuwing en experiment.

Contact

De Nieuwe Vorst
Willem II straat 49
5038BD Tilburg

Programmeur: Joanne Mensert
joanne@denieuwevorst.nl

website

Festival Circolo is een (inter)nationaal circusavontuur op een Brabants Landgoed. Het meest veelzijdige, internationale circustheaterfestival in Nederland biedt een toonaangevend, exclusief en toegankelijk programma met (inter)nationale circusproducties die nog niet eerder in Nederland te zien waren. Circolo toont de state-of-art van een podiumdiscipline: het circustheater, een cross-over van circus, moderne dans, muziek, vormgeving en beeldende kunst. De focus van het festival ligt op voorstellingen die in de piste van de tent spelen en waar het publiek om heen zit. Circus zoals circus ontstaan is. Circolo kent een ongeëvenaarde opzet, kwaliteit staat hoog in het vaandel. Het festival dompelt bezoekers onder in een andere wereld: Circolo verrast en verbaast. Met de prestaties van de artiesten, een ontspannen, ontwapenende sfeer en een betoverend landgoed vol circustenten, culinaire capriolen en onverwachte ontmoetingen. Circolo betekent jezelf even helemaal losmaken van de dagelijkse werkelijkheid en een kunstrijk avontuur ondergaan.

Contact

Directeur: Marc Eysink Smeets
marc@festivalcircolo.nl

Artistiek leider: Wendy Moonen
wendy@festivalcircolo.nl

website

Het Zuidelijk maakt en speelt in het hier en nu.  Als cartograaf van de eigen tijd ontwikkelde HZT zich onder leiding van artistiek leider Piet Menu tot een uniek gezelschap: geëngageerd, innovatief en steeds gericht op de thematiek van de Ander en het Anderszijn. Wij zetten theatrale ontmoetingen op die het publiek prikkelen anders naar de wereld te kijken. Met ons theater willen wij verschillende leeftijden, geslachten, identiteiten, klassen en beroepen, kunstenaars en niet-kunstenaars in gesprek laten komen. Via samenwerkingen en coproducties met allerlei organisaties in Brabant, Nederland en daarbuiten, geven we dat gesprek vorm. Vanaf 2021 werkt Het Zuidelijk Toneel elk half jaar rondom een ander thema.

Contact

Artistiek directeur: Piet Menu
info@hzt.nl

Zakelijk directeur: Sophie Lambo
sophie@hzt.nl

website

DansBrabant is een stimulator en katalysator voor dans en choreografie met (inter)nationale inslag. DansBrabant werkt vanuit Tilburg voor en met choreografen en dansers. DansBrabant (h)erkent talent en stelt vervolgens de ontwikkeling van de maker centraal. Uitwisseling wordt gestimuleerd  en er wordt coaching en begeleiding geboden op artistiek en zakelijk gebied. DansBrabant begeeft zich actief en verbindend in de driehoek productie, presentatie, publiek en werkt nadrukkelijk aan zichtbaarheid en brede, maatschappelijke waardering voor de schoonheid van het avontuurlijke en onbekende in de dans. Bij het scheppen van voorwaarden voor de ontwikkeling van talentvolle makers richt DansBrabant zich op (co)producentschap, residenties, proeftuinprojecten, onderzoek, creëren van netwerken via (inter)nationale uitwisseling en het vergroten van draagvlak via marketing en promotie.

Contact

DansBrabant
Willem-II straat 49
5038 BD, Tilburg

Artistiek leider: Nienke Rooijakkers
nienke@dansbrabant.nl

Zakelijk leider: Wim van Stam
wim@dansbrabant.nl

website

Theaterfestival Boulevard is een zomerfestival in – en om ’s-Hertogenbosch. Het festival biedt theater, dans, muziektheater, straattheater, muziek en kunstvormen die niet binnen een hokje passen. Het festival is voor iedereen, jong en oud. Theaterfestival Boulevard kiest voor warmbloedig theater van podiumkunstenaars uit alle windrichtingen; Nederland, Vlaanderen en internationaal. Het festival is uniek in zijn ruime aanbod van Vlaamse theatermakers. Elf augustusdagen lang neemt het festival de stad over. Er is theater te zien op alle Bossche podia, in musea en op veel bijzondere locaties zoals middenin een natuurgebied, in wijken, winkels, leegstaande panden en andere verrassende plekken die de stad rijk is.

Contact

Theaterfestival Boulevard
Sint Josephstraat 18
5211NJ ‘s-Hertogenbosch

Programmacoördinator: Nina Aalders
nina@festivalboulevard.nl

website

Festival Cement is het podium voor de nieuwe generatie Nederlandse en Vlaamse theatermakers, choreografen en tekstschrijvers. Tijdens het festival presenteren de makers zich aan een publiek van theater- & dansliefhebbers en (inter)nationale professionals. Festival Cement vindt elk voorjaar plaats in ’s-Hertogenbosch, met de Verkadefabriek als festivalhart. Het festival helpt de nieuwe generatie makers om de weg naar publiek, pers, podia, producenten en financiers te vinden. Om dit te bereiken, doet Festival Cement dienst als ontmoetingsplek. In een prettige, intieme ambiance kunnen de nieuwe generatie makers, professionals en een geïnteresseerd publiek kennismaken met elkaar. Festival Cement functioneert ook als platform. Het werk en de drijfveren van de makers zijn onderwerp van debat en bespiegeling door de kunstenaars, professionals en het publiek. Festival Cement levert daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling en verdieping van hun werk in de toekomst.

Contact

Festival Cement
Sint Josephstraat 18
5211NJ ‘s-Hertogenbosch

Artistiek leider: Leonie Clement
leonie@festivalcement.nl

Zakelijke leider: Janneke Defesche
janneke@festivalcement.nl

website