Menu

Programma’s

Om te voorzien in van PLANmakers en PLANpartners om actief banden te blijven onderhouden met uitgestroomde makers, is de Makersdag en de gedachte achter de PLANcommunity ontstaan. Wat resulteerde in de jaarlijkse Makersdag. Samen met partners en makers worden op deze dag de belangrijkste ontwikkelingen in de podiumkunsten onderzocht. Zo werd eerder, met overweldigende opkomst, in het ‘Open Space format’ thema’s uitgediept. Nieuwe gesprekken kwamen tot stand over bijvoorbeeld vertrouwen en het bespreekbaar maken van macht – en machtsverhoudingen – over hoe je je artistieke vuur brandend kunt houden in de huidige tijd. Maar het gesprek ging bijvoorbeeld ook over dominante monetaire systemen en hoe een theatermaker zich tot geld moet en kan verhouden. Het is bijzonder om te zien hoe diepgaand de gesprekken zijn tussen makers onderling, tussen makers en partners en hoe iedereen daarin gelijk is.