Menu

Aan de basis van de Makersdag ligt een duurzame manier van denken; niet lineair in de vorm van instroom en uitstroom, maar meer in termen van een circulair netwerk waar opgebouwde kennis en expertise blijft rondgaan. Zo kan PLAN zich nog meer positioneren als platform, als dé plek waar een maker met eigenzinnige ambities en (grensoverschrijdende) plannen terecht kan. Ongetwijfeld gaat het delen van kennis tussen makers onderling weer leiden tot nieuwe ontwikkelingen en werkvormen. Het heeft nu al geleid tot de verdiepingsdagen en onderling voorstellingsbezoek, tot gesprekken en inspiratie. Oud-PLANmakers kunnen de rol van artistiek coach of mentor vervullen.

De makers zijn unaniem enthousiast over de dag, maar ook voor de partners leverde deze uitwisseling veel op. Want PLAN is naast een netwerk ontworpen voor makers, ook een bron van inspiratie voor partners. Tijdens zo’n Makersdag ontstaat een nog beter beeld van het actieve Nederlandse podiumkunstenveld. Partners horen over en van nieuwe makers, over hun ontwikkelingen en over (nieuwe) manieren van produceren, presenteren en begeleiden. Er is een theorie die stelt dat een doorlopende ontwikkeling bij de ‘mentor’ ook direct tot een verdieping van de lessen leidt, dat is iets wat we bij PLAN onderschrijven.

Het intensieve contact dat de redactie op allerlei manieren met elkaar en met de makers onderhoudt leidt tot een stevige band binnen de infrastructuur. Partners zijn op de hoogte van (stedelijke) ontwikkelingen, successen en uitdagingen bij de afzonderlijke partners.