Menu

Een ander PLANprogramma is Publiek & Context. PLAN ondersteunt een breed palet aan makerspraktijken en cross-overs van disciplines. Elk van de makers zoekt een eigen weg om vanuit die praktijk verbindingen aan te gaan met een diversiteit aan publieksgroepen. Met het speciale programma Publiek & Context biedt PLAN makers mogelijkheid en middelen om in die publieksverbinding een verdiepingsslag aan te brengen en de ideeën te realiseren. Belangrijke vragen die daarbij aan bod komen zijn:

In welke omgeving of situatie komt je werk het beste tot zijn recht?
Wat wil je met dat werk bij mensen teweegbrengen?
Waar liggen mogelijkheden voor een duurzame band met je publiek?
Welke ondersteuning of middelen heb je daarbij nodig?

De verdieping komt tot stand in gesprekken met de mentor, een marketingmedewerker en een daarvoor aangestelde externe coach.