Menu

Op basis van vragen van PLANmakers of op basis van inzichten van PLANpartners worden de komende jaren nog andere programma’s ter ondersteuning van podiumkunsttalent georganiseerd. Op deze pagina zal te lezen zijn welke programma’s dat worden en hoe de aanmelding hiervoor in zijn werk gaat. Te denken valt aan workshops op het gebied van Zakelijk ondernemen, planning en financieren. Uiteraard is er ook ruimte voor creatieve behoeftes, workshops over Zeggingskracht of het werken vanuit een Duurzame praktijk.