Menu

De meest urgente thema’s van de Makersdag krijgen een vervolg tijdens Verdiepingsdagen, die ook samen met de PLANmakers worden georganiseerd. Uit de laatste Makersdag is vanuit de talenten de vraag voortgekomen om verdiepende sessies te organiseren op het gebied van marketing en de zakelijke kant van het makers-schap.