Menu

Pleister van zes maanden voor PLAN Brabant

18 november 2020

Gisterenmiddag presenteerde minister Van Engelshoven de uitwerking van het tweede steunpakket voor de cultuursector. Ze schrijft: “Juist nu is het van belang om talent voor de sector te behouden en ervoor te zorgen dat de plekken waar dit talent zich kan ontwikkelen niet verdwijnen. Ik denk daarbij aan productiehuizen en festivals die jong talent dat net van de opleiding komt, begeleiden bij het maken van een eerste productie en ook een plek bieden om dat te laten zien.”

Prachtige woorden. Maar nauwelijks daden. Binnen het tweede steunpakket krijgt PLAN slechts een overbruggingssubsidie van een half jaar toebedeeld. Hoe de minister de terechte zorg voor de toekomstige generatie en het behoud aan infrastructuur voor jonge makers rijmt met een overbruggingsperiode van zes maanden is een raadsel. Talentontwikkeling vraagt om continuïteit en perspectief.

PLAN Brabant en Frascati Producties (beiden positief beoordeeld maar niet gehonoreerd) hebben de afgelopen maanden in nauwe samenwerking een plan ontwikkeld en gepresenteerd waarmee een klein deel van de coronamiddelen voor een jonge generatie duurzaam wordt belegd. In dit plan voorzien beide instellingen pas afgestudeerden van inkomen en een professioneel perspectief en ondervangen ze voor een belangrijk deel de terugval aan vrije ontwikkelplekken (ca. 40%) voor jonge makers. Bij de ontwikkeling van dit plan werden PLAN en Frascati gesteund door de Raad voor Cultuur, het kunstenveld en de kunstvakopleidingen.

Over de volle breedte van het veld wordt alarm geslagen over deze situatie. Jan Zoet (voorzitter Kunsten ’92): “Het is ongehoord en doodzonde. Dit gaat zo ten koste van juist de nieuwe generaties verbazende talenten van alle kleuren en stijlen (en dus vernieuwing) die nu van de theater- en dansacademies komen. .. Juist in jaren van crisis die voor ons liggen is het van belang dat ze een kans krijgen te profiteren van de ervaring en het netwerk dat deze ontwikkelinstellingen pur sang kunnen bieden. En er is geen alternatief gekomen. Echt niet. Daarom zou het goed zijn, al was het uit de 482 miljoen, juist deze plekken voor vier jaar overeind te houden en daarmee talent niet bij het vuilnis te zetten.”

Ook de Volkskrant schreef er een ruggensteunend artikel over. De aangedragen oplossing is door de minister nu terzijde geschoven.

PLAN Brabant, bestaande uit tien podiumkunstinstellingen die volgens de Raad voor Cultuur “talentontwikkeling voorbeeldstellend op nieuwe leest geschoeid hebben”, is teleurgesteld. “Op 4 juni sneed een gebrek aan plekken ons het pad af. Er werden harde keuzes gemaakt, maar wel met substantiële middelen. Nu wordt de indruk gewekt met een eenmalig schot hagel een heel segment te redden. Dat klopt niet. Talent wordt het bos in gestuurd. Juist in deze tijd is dat onbegrijpelijk”, aldus Andrea van Wingerden, coördinator van PLAN

Het woord is aan de kamer.

Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys en Theater Artemis hopen dat de kamer de minister vraagt om boter bij de vis.


Beeld: Een feest om te janken van House of Nouws/Sanne Nouws, copyright Simon Wald-Lasowski.