Menu

PLAN Brabant zoekt coördinator (x/v/m) voor 16 uur per week

01 augustus 2023

Over PLAN

De nieuwste generatie makers van theater, dans en circus krijgt in Noord-Brabant sinds 2014 volop kansen dankzij PLAN Brabant. PLAN is een provinciebreed netwerk voor talentontwikkeling waarin elf producenten, podia en festivals intensief samenwerken. PLAN draagt zorg voor een cruciale fase binnen professionele ontwikkeling van jonge makers. Makers van nu kennen geen grenzen en laten zich niet in hokjes duwen. PLAN ziet daarvan de waarde en biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van hun artistieke handtekening, cultureel ondernemerschap, publieksopbouw en zichtbaarheid. We doen dat met meerjarige trajecten. De makers met wie we werken komen van de academie of zijn autodidact.

PLAN ontvangt een tweejarige subsidie van de Provincie Noord-Brabant binnen de TalentHub Brabant en een vierjarige projectsubsidie van OCW voor de huidige kunstenplanperiode.

Hoe we werken
PLAN werkt democratisch. De elf partners vormen samen de redactie. Tijdens de jaarlijkse voordrachtvergadering worden nieuwe makers voorgedragen. Na stemming worden deze wel of niet binnen PLAN opgenomen. Iedere partner heeft een gelijkwaardige rol en plicht. Verschillende verantwoordelijkheden zijn ondergebracht bij commissies (zoals strategie, beheer, marketing, diversiteit en inclusie, verdieping). De coördinator is spin in het netwerk: voorzitter van twaalf vergaderingen per jaar, opsteller en bewaker van de (lange termijn) agenda en aanjager van de commissies. PLAN staat stevig. Generositeit en flexibiliteit staan hoog in het vaandel.

Penvoerder van PLAN is Stichting Bosse Nova in ‘s-Hertogenbosch. Marketing en communicatie wordt verzorgd door eigen marketeers.

Wie we zoeken
De functie kan zowel door een jonge als een ervaren professional ingevuld worden. We zoeken een coördinator, verbinder en aanjager. Met oog voor de missie en de waarden van PLAN zet je de neuzen dezelfde kant op. Je houdt vaart en energie in de samenwerking. Je voert uit, maar zet ook aan tot doorontwikkeling en heldere positionering. Je houdt makkelijk overzicht, kan goed plannen en communiceert helder en gericht. Je bent het geheugen en het kompas van de redactie. Je bent sensitief en diplomatiek: je kunt sturen op gedeelde belangen, met aandacht en begrip voor de positie van de afzonderlijke partners.

Idealiter ben je bekend met het Brabantse netwerk. Je hebt ervaring in een coördinerende rol. We zijn nadrukkelijk op zoek naar iemand die meebouwt aan het Brabantse ecosysteem voor de podiumkunsten en daar langdurig een rol in wil spelen. De (oud)-coördinator en de redactie zullen zorgdragen voor een goede landing en inwerkperiode.

Taken en verantwoordelijkheden

Wat we bieden
PLAN biedt een stabiele basis waarin flexibel samengewerkt wordt. De redactie is ervaren, open, op elkaar afgestemd en ambitieus. We maken het verschil voor makers. We gaan tot het uiterste voor de optimale vrije ruimte voor talentontwikkeling en een solide uitstroompositie. We houden elkaar en de coördinator scherp.

Het betreft een freelance-opdracht met uurloon van €50,- ex btw (vastgesteld binnen de subsidieverordening TalentHub Noord-Brabant). De basisopdracht bestaat uit 16 uur per week.

Procedure
Als je denkt dat je aan (een deel van) bovenstaande taken voldoet, nodigen we je van harte uit te reageren. We verwelkomen kandidaten met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Graag ontvangen we je reactie met motivatie en CV per mail op plansollicitatie@gmail.com.
Deadline voor reacties: 11 september 2023.
Start (inwerkperiode): in overleg, liefst zo snel mogelijk.

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Janneke Defesche: janneke@festivalcement.nl (reactie kan je verwachten na 6 augustus).

Foto: PLANmakers Sonja van Ojen en Hendrik Kegels/Plankton: Micro… De dingen komen in opstand – fotografie Bas de Brouwer.